ReVengeance Public 2018-11-12 19:44

MP-BEML4-Frontline (full data)

Blood Eagle won the match!

Blood Eagle (1)

Name Score O D S
schaufel 5 5 0 0

Phoenix (0)

Name Score O D S
goodwertijd 4 1 2 1
[øV°Strikerov] 0 0 0 0

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Kills goodwertijd 1 1
Suicides schaufel 5 5
Flag captures schaufel 1 1
Flag returns goodwertijd 1 1
Flag carrier kills goodwertijd 1 1
Highest speed schaufel 276 414
MA supreme (mid-air supreme) goodwertijd 1 1
Total spinfusor damage goodwertijd 36 36
Flag pickups schaufel 2 2
Spinfusor maximal shot distance goodwertijd 131 131