House of Fire - TeamRabbit - server 2019-04-13 21:50

Arecibo v1.0 (full data)

Match ended in a tie!

Blood Eagle (32)

Name Score O D S
Jumbo  (Not tracked) 0 0 0 0

Phoenix (32)

Name Score O D S

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Highest speed Jumbo 65 65
isUntracked Jumbo true true