ReVengeance Public 2019-07-12 19:40

BEML7 Extinction (full data)

Phoenix won the match!

Phoenix (1)

Name Score O D S
Demon  (Not tracked) 5 5 0 0

Blood Eagle (0)

Name Score O D S

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Flag captures Demon 1 1
Highest speed Demon 165 165
Flag pickups Demon 1 1
isUntracked Demon true true