ReVengeance Public 2019-08-08 21:28

Blood Veldt (VM) (full data)

Imperial won the match!

Imperial (1)

Name Score O D S
Klaczek ~~~~  (Not tracked) 5 5 0 0

Blood Eagle (0)

Name Score O D S

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Flag captures Klaczek ~~~~ 1 1
Highest speed Klaczek ~~~~ 225 225
Flag pickups Klaczek ~~~~ 1 1
isUntracked Klaczek ~~~~ true true