ReVengeance nw clan Server 2021-03-21 03:32

MP-TIS-Garrison (full data)

Match ended in a tie!

Phoenix (0)

Name Score O D S
Raw 12 1 5 6
Atzuki 12 0 7 5
nw┬░Mercury 3 -2 1 4
Heavy 0 0 0 0

Blood Eagle (0)

Name Score O D S
Iron 17 5 2 10

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Kills Iron 5 13
Suicides Iron 9 27
Flag returns Atzuki 3 5
Team kills Atzuki 4 9
Flag carrier kills Raw 4 10
Highest speed Iron 280 1073
MAs (mid-airs) Iron 7 17
MA+ (mid-air plus) Raw 3 5
MA supreme (mid-air supreme) nw┬░Mercury 1 1
GLMAs (Grenade launcher mid-airs) Iron 1 1
Total grenade launcher damage Iron 58 111
Total spinfusor damage Iron 405 938
Flag pickups Iron 17 27
Spinfusor maximal shot distance Iron 166 508