ReVengeance Vermont 2021-09-12 20:23

Feigned Beliefs (VM) (full data)

Imperial won the match!

Imperial (1)

Name Score O D S

Phoenix (0)

Name Score O D S
Tiny Turgid Momma  (Not tracked) 0 0 0 0

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Highest speed Tiny Turgid Momma 213 213
Flag pickups Tiny Turgid Momma 1 1
isUntracked Tiny Turgid Momma true true