ReVengeance Vermont 2022-01-01 20:00

MP-Bregina (full data)

Match ended in a tie!

Phoenix (0)

Name Score O D S
      4 2 2 0

Imperial (0)

Name Score O D S
errqwq 2 2 0 0

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Kills errqwq 2 4
Flag returns       1 1
Flag carrier kills       1 1
Highest speed       135 264
Total blaster damage errqwq 10 10
Total buckler damage       105 178
Total chaingun damage errqwq 78 78
Flag pickups errqwq 1 1