Vengeance Engine 2022-01-13 02:39

Blood Veldt (VM) (full data)

Match ended in a tie!

Imperial (0)

Name Score O D S
HyruleWarrior  (Not tracked) 0 0 0 0

Blood Eagle (0)

Name Score O D S

Stats

Award Winner Winner # Sum #
Highest speed HyruleWarrior 261 261
isUntracked HyruleWarrior true true