ReVengeance Vermont 2022-01-30 22:47

MP-Bregina (full data)

Match ended in a tie!

Phoenix (0)

Name Score O D S
high ping enjoyer  (Not tracked) 0 0 0 0

Imperial (0)

Name Score O D S

Stats

Award Winner Winner # Sum #
isUntracked high ping enjoyer true true